Xây dựng hệ thống Bảo Hiểm ngàn người

Chơi Video
1.

KHÓA HỌC GIÚP BẠN

ĐỊNH VỊ NHÂN HIỆU

2.

KHÓA HỌC GIÚP BẠN

SỞ HỮU CÔNG CỤ MARKETING HIỆU QUẢ - CHI PHÍ THẤP

3.

KHÓA HỌC GIÚP BẠN

TIẾP CẬN NGÀN KH - ƯV

4.

KHÓA HỌC GIÚP BẠN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

Những ai cần
chương trình học này

- Bắt đầu cạn nguồn Khách Hàng và Ứng Viên khi các MQH nóng ấm đã hết
- Chi phí cho chạy Quảng Cáo lớn nhưng hiệu quả đem lại không tương xứng
- Không biết cách xây dựng nhân hiệu và quảng bá hình ảnh hiệu quả
- Đăng bài FB để tuyển dụng và bán hàng nhưng ai cũng "né" tương tác bài của bạn

Sau khi học xong bạn có thể

- Biết cách định vị nhân hiệu trên các nền tảng MXH
- Sở hữu một công cụ MARKETING hiệu quả với chi phí thấp
- Khách hàng và ứng viên chủ động tìm đến bạn
- Xây dựng một hệ thống BÁN - TUYỂN hoàn toàn tự động